Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí a bezpečnost osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Při vyplňování objednávkového formuláře na našich webových stránkách zubní ordinace shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • Datum a čas objednávky
  • Případné poznámky či speciální požadavky

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme výhradně k následujícím účelům:

  • Zajištění a potvrzení vaší objednávky termínu návštěvy
  • Komunikace s vámi v souvislosti s vaší objednávkou
  • Poskytnutí potřebné péče a služeb

Právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete vyplněním a odesláním objednávkového formuláře.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění zákonných povinností nebo v případech, kdy k tomu dáte výslovný souhlas.

Práva subjektu údajů

Máte právo kdykoliv požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. Můžete také vznést námitku proti zpracování nebo požádat o omezení zpracování. V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.